21 november 2018

Wetswijziging

Versterking preventiemedewerker

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbowet is aangenomen en wordt op 1 juli 2017 van kracht. In dit wetsvoorstel is veel aandacht voor preventie en voor versterking van de positie van de preventiemedewerker. De preventiemedewerker heeft nu een wettelijk recht op overleg met de arbodienstverlener en de bedrijfsarts. Ook is de positie van de preventiemedewerker in de organisatie versterkt doordat de medezeggenschap invloed heeft op de persoon van de preventiemedewerker en diens positie in de organisatie.

 
Tot de wetswijziging gold het instemmingsrecht alleen op het takenpakket. De nieuwe regels geven de preventiemedewerker meer draagvlak, want hij is nu gekozen door vertegenwoordigers van de werknemers. Ook geeft het de OR medeverantwoordelijkheid voor het functioneren van de preventiemedewerker. Met het ingaan van de nieuwe wet, is het instemmingsrecht nog niet van toepassing op de zittende preventiemedewerker.

Verder blijkt een samenwerking tussen de preventiemedewerker en de arbodienstverlener en bedrijfsarts in de praktijk al nodig te zijn, maar die samenwerking is nu ook in de Arbowet vastgelegd en maakt deel uit vanhet zogenaamde basiscontract. Ten slotte heeft het medezeggenschapsorgaan recht op een afschrift van een advies over de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), maar omdat dit in de praktijk lastig te krijgen is, zal hierop meer handhaving vanuit Inspectie SZW komen. De wijziging van de Arbowet heeft ook gevolgen voor de bedrijfsarts en het contract met de arbodienst.

Terug
Wetswijziging

Word nu lid van BVAA!

lidworden_cr.jpg

Aanmelden